Amsterdams Klimaat en Energiefonds financiert verbetering warmteprojecten

Amsterdams Klimaat en Energiefonds financiert verbetering warmteprojecten

Het Amsterdams Klimaat en Energiefonds (AKEF) financiert energie-efficiencymaatregelen voor warmteprojecten van Greenspread Warmte

Het AKEF stelt een faciliteit van € 1.3 miljoen beschikbaar aan Greenspread Warmte BV. De faciliteit is gericht is op het treffen van efficiencyverbeteringen aan bestaande warmteprojecten in de metropoolregio Amsterdam en verdere uitbreiding van de portefeuille.

Met de financiering van de energie-efficiencymaatregelen voor de WKO’s gelooft het AKEF een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de warmtevoorziening in Amsterdam. Daarnaast moet deze financiering de gespecialiseerde WKO-assetmanager Greenspread in staat stellen een significante bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van de markt voor duurzame warmtevoorziening. ‘We zien dat WKO’s naast stadswarmte een belangrijke plaats innemen in de verduurzaming van de warmtelevering in Amsterdam’. Aldus Raymond Steenvoorden, portfolio manager van het AKEF. ‘Onze investering in Greenspread Warmte draagt aantoonbaar bij aan de Energiestrategie Amsterdam 2040 en de recent opgesteld duurzaamheidsagenda. Dit is een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor een investering door het AKEF’. Het AKEF heeft reeds ervaring met het financieren van grote WKO-projecten. Deze financiering is echter uniek omdat het gaat om de financiering van de verbetering van meerdere bestaande warmteprojecten in de metropoolregio Amsterdam.

Greenspread Warmte heeft de ambitie om in de toekomst meer warmteprojecten in de metropoolregio Amsterdam te realiseren.

Over Greenspread warmte

Greenspread Warmte richt zich op de technische, financiële en organisatorische optimalisatie van kleinschalige projecten. De oprichters geloven sterk in de meerwaarde van lokaal draagvlak voor deze duurzame projecten. Greenspread Warmte maakt onderdeel uit van Greenspread; een organisatie die zich richt op de realisatie en exploitatie van decentrale energieprojecten. Greenspread verricht activiteiten op het gebied van projectontwikkeling en -realisatie (Greenspread Projects) en verzorgt de facturatie en administratie rondom de levering van duurzame energie (Greenspread Services).