Fondsen

e3 partners voert momenteel het operationeel management van twee investeringsfondsen uit, deze zijn Amsterdams Klimaat & Energiefonds en Fûns Skjinne Fryske Enerzjy. Het totale fondsvermogen bedraagt momenteel € 135 miljoen.