Fondsen

e3  voert momenteel de investment management activiteiten uit van het Amsterdams Klimaat & Energiefonds (AKEF) met € 53 mln onder beheer en het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy  (FSFE) met € 90 mln onder beheer.

 

De afgelopen 7 jaar hebben deze fondsen meer dan 125 projecten gefinancierd. In veel gevallen waren e3 professionals betrokken bij de start van een project. Door de financiële en inhoudelijke ondersteuning van e3 kon vaak additioneel kapitaal worden aangetrokken waardoor de initiatieven daadwerkelijk tot stand kwamen. Mede met hulp van e3 is in totaal > 450 MEUR geïnvesteerd in de 125 duurzame projecten.

 

e3 is voornemens om binnenkort een nieuw initiatief te lanceren, het Dutch Renewable Energy Fund – II.