e3 – carbon reduction finance

 

e3 is een onafhankelijke fondsmanager gespecialiseerd in het financieren van initiatieven en projecten op het gebied van de energietransitie en de circulaire economie.

 

Deze niche-markt wordt gekenmerkt door jonge technologieën veelal in combinatie met minder ervaren maar gedreven managementteams. De enorme vraag naar goed gestructureerde projecten in combinatie met de mogelijkheden om “off-takes”, vaak met overheidsgaranties en “feedstock” langjarig vast te leggen vraagt om inzet van gespecialiseerde kennis en ervaring.

 

De expertise op het gebied van structured (project) finance en venture capital als ook de toegang tot relevante technische kennis stelt e3 in staat om een breed spectrum aan initiatieven te financieren.

 

De afgelopen 7 jaar hebben de e3 teams meer dan 125 projecten en initiatieven gefinancierd. Daarmee was een bedrag van meer dan 150 MEUR gemoeid. De e3 fondsen verstrekken grotendeels achtergestelde financieringen (zowel eigen als vreemd vermogen). Door deze positie in te nemen ontstaat er een hefboom voor andere financiers zoals banken (de totale omvang van de gefinancierde projecten is inmiddels meer dan 450 MEUR)

 

Naast een goed rendement streeft e3 naar het realiseren van impact waarbij een focus ligt op de doelen 7,12,13 van de door de Verenigde Naties opgestelde Sustainable Development Goals (SDG’s). Ten alle tijde is aantoonbare CO2-reductie een voorwaarde om de financiering te verstrekken. Voor meer informatie over de duurzame werkwijze van e3 zie Sustainable Finance Disclosure Regulation.