e3 – carbon reduction finance

 
e3 is een onafhankelijke fondsmanager gespecialiseerd in het financieren van projecten die leiden tot een significante reductie van CO₂ uitstoot. De afgelopen 6 jaar heeft het e3 team meer dan 90 projecten mede mogelijk gemaakt ( in totaal meer dan 100 MEUR geïnvesteerd en 300 MEUR aan cofinanciering gerealiseerd).
 
De nichemarkt van CO₂ reductieprojecten wordt gekenmerkt door nieuwe technologieën veelal in combinatie met minder ervaren maar gedreven managementteams. De expertise op het gebied van structured (project) finance en venture capital alsook de toegang tot relevante technische kennis stelt e3 in staat om in een breed spectrum van de nieuwe initiatieven te investeren.
 
De belangrijkste kenmerken van e3 financieringen zijn:

   

  • Veelal in de vorm van projecten waarbij vaak langjarige contracten mogelijk zijn aan zowel de upstream kant (bijvoorbeeld feedstock) als de downstream kant (bijvoorbeeld Power Purchase Agreements).
  • Bewezen of net bewezen technologie (naast de traditionele zon en wind projecten zijn dit bijv. ook energieopslag projecten en innovatieve vergistingsprojecten);
  • Nieuwe businessmodellen zoals elektrische deelauto’s, sloepverhuur, deelplatform voor elektrische stadsfietsen en vertical farming;
  • Bij voorkeur een sterke lokale betrokkenheid vanuit bijvoorbeeld de Amsterdamse haven of een lokale energie co-operatie in Friesland.
  • Bij opkomende, vernieuwende, technologieën is het rendement deels afhankelijk van resultaat van het project (of in sommige gevallen het bedrijf).
  • Bij de verstrekking van projectfinanciering wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaard (light LMA) documentatie.
  • In geval van participaties wordt gebruik gemaakt van bewezen eigen ontwikkelde dealstructuren.

   
  In sommige gevallen verstrekt e3 ook “normale” senior leningen maar meestal wordt in samenwerking met de ondernemers gestreefd naar leverage met een bank.
   
  Naast een goed rendement streeft e3 naar het realiseren van impact waarbij een focus ligt op de doelen 7,12,13 van de 17 door de Verenigde Naties opgestelde Sustainable Development Goals (SDG’s).