e3 partners – Impact & Rendement

e3 partners investeert vanuit fondsen die naast een financieel return ook impact genereert, ook wel Impact investing genoemd:

 

“Investments made into companies, organizations, and funds with the intention to generate social and environmental impact alongside a financial return”

© Global Impact Investing Network

 

De Verenigde Naties streeft naar een duurzame wereld, waarin mensen in vrede en welvaart kunnen leven. Om dit streven te behalen zijn er 17 ontwikkelingsdoelen opgesteld, ofwel de SDGs.

 

Het team van e3 partners is in de volgende thema’s gespecialiseerd:

e3 partners – Over ons

Onze missie is om duurzame businessmodellen te ondersteunen door middel van risicodragende leningen en investeringen.

 

e3 partners is van mening dat de mens de komende 20-30 jaar haar energie en grondstoffenverbruik drastisch moet gaan veranderen.

 

De noodzakelijke transitie biedt veel kansen voor ondernemers en investeerders. Dit geldt zowel voor partijen die zich richten op nieuwe technologieën, als partijen die bestaande technologieën toepassen.

Veel duurzaamheidsprojecten karakteriseren zich door een relatief laag technologisch risico, voorspelbare kasstromen en lange terugverdientijden. De afgelopen jaren komt er steeds meer “senior” financiering op de markt voor dit soort projecten. De senior financiers hebben behoefte aan specialisten zoals e3 partners voor het risicodragende deel van de financiering.

 

Naar de mening van e3 partners is het voor duurzame businessmodellen vereist dat de ondernemers gedreven zijn en betrokkenheid tonen. Daarnaast vinden wij het van belang dat er een duidelijke en onderbouwde visie ten aanzien van de te realiseren impact is. Impact en rendement komen uiteindelijk tot stand tijdens de executie fase. e3 partners heeft de (internationale) ervaring, duurzaamheidskennis en betrokkenheid om als (financiële) partner de ondernemers en managers succesvol te laten zijn.