Solar panels for Thialf ice arena certain

Solar panels for Thialf ice arena certain

The financing of solar panels on the new Thialf roof has been approved. A total of five thousand panels will be installed on the roof, together generating 1350 kWp, providing for nearly a quarter of the energy needs of the ice arena. The fitter will start the installation after the ice-skating season and is expected to finish before the summer.
For some time, it was uncertain whether the solar panel option would be feasible. Thanks to a loan from Fúns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) and a subsidy by the provincial authorities, Thialf succeeded in obtaining the financing. The FSFE and Thialf reached agreement on the financing, thereby settling the financing contract. The FSFE grants a maximum loan of EUR 1,465,000. The provincial authorities grant a subsidy of EUR 625,000. The remainder is paid for through Thialf’s own resources.

Sustainability
The sustainability of Thialf is of major importance to the ice arena itself. The new construction means that energy consumption is already drastically reduced by more than 50%. Energy consumption is a major cost item for an ice arena. The solar panels can generate nearly 25% of its annual energy needs. As from 2020, Thialf wants to be self-supporting and the solar panels are an important step in achieving this.
The provincial authorities too attach importance to a sustainable ice arena. It contributes to the ambition to be a sustainable province. By 2020, the provincial authorities aim to have generated 500 MWp by means of solar panels. Large buildings, such as the Thialf ice arena and the Elfstedenhal sports complex, are therefore very welcome additions.

 FSFE
The loan to Thialf is the seventh loan granted by the FSFE. Through loans such as these, the fund contributes to making sustainability projects possible. The Elfstedenhal sports complex is another example of a project financed by the FSFE. 

Solar panels for Thialf ice arena certain

Zonnepanelen voor Thialf zeker

De financiering van zonnepanelen op het nieuwe Thialf is rond. Vijfduizend panelen komen er op het dak, goed voor 1.350 kWp en voor bijna een kwart van de energiebehoefte van het ijsstadion. Na het schaatsseizoen start de installateur met de werkzaamheden. Naar verwachting is hij voor de zomer klaar.
Het was enige tijd onzeker of het haalbaar was om de zonnepanelen op het dak te krijgen. Met een lening van het Fúns Skjinne Fryske Enerzjy en een subsidie van de provincie kreeg Thialf de financiering rond. Het FSFE en Thialf zijn akkoord over de financiering, waarmee de financieringsovereenkomst beklonken was. Het FSFE verstrekt een lening van maximaal 1.465.000,- euro. De provincie subsidieert 625.000,- euro. De rest neemt Thialf voor eigen rekening.

Duurzaamheid
De verduurzaming van Thialf is voor het ijsstadion zelf van groot belang. De vernieuwbouw zorgt ervoor dat het energieverbruik al drastisch omlaag gaan, met meer dan 50%. Voor een ijsstadion is dat een belangrijke kostenpost. De zonnepanelen kunnen bijna 25% van de jaarlijkse energiebehoefte opwekken. Thialf wil vanaf 2020 zelfvoorzienend zijn, en de zonnepanelen leveren daarbij een belangrijke eerste stap.
Ook de provincie hecht belang aan een duurzaam ijsstadion. Het draagt bij aan de ambitie om een duurzame provincie te zijn. De provincie wil in 2020 500 MWp duurzame energie opwekken middels zonnepanelen. Grote gebouwen als Thialf, maar ook de Elfstedenhal in Leeuwarden, zijn daarvoor zeer welkom.

FSFE
Voor het FSFE is de lening aan Thialf de zevende financiering. Het fonds draagt met leningen als deze bij aan het mogelijk maken van duurzaamheidsprojecten. Onder andere de Elfstedenhal kreeg een financiering van het FSFE.