Sustainability made affordable at new campus for students and young professionals

Sustainability made affordable at new campus for students and young professionals

The Amsterdam Climate & Energy Fund (ACEF) finances part of a sustainable campus of 869 homes and studio apartments in the Nieuw West urban district

The ACEF, in collaboration with the NIBC and BNG, has granted International Campus Netherlands (IC-Group) a 2-year construction loan for the construction of a sustainable apartment complex next to Lelylaan train station in Amsterdam West. The complex comprises 869 homes and studio apartments, of which 590 student flats, that will be let by student accommodation provider DUWO and 279 homes for young professionals.

Not only does the project meet a strong demand in student accommodation and living space in Amsterdam, but it also provides for a considerable sustainability component.

As part of this project, the developer strongly focused on optimising housing costs, in addition to reducing CO2 emissions. A specially designed pipeline system with individual metering for users has had a highly positive effect on the energy bill of residents.

The Lelylaan project will be linked up with Westpoort Warmte district heating and uses LED lighting in public spaces.

Not only does the Lelylaan project of IC-Group pursue the lowest possible energy performance coefficient (EPC value), the link-up with district heating is also entirely in keeping with the Sustainability Agenda of the Municipality of Amsterdam. 

Sustainability made affordable at new campus for students and young professionals

Duurzaamheid betaalbaar gemaakt bij nieuwe campus voor studenten en ‘young professionals’

Het Amsterdams Klimaat & Energiefonds (AKEF) financiert een deel van een duurzame campus met 869 woningen en studio’s in stadsdeel Nieuw West

Het AKEF heeft, in samenwerking met NIBC en BNG, een 2-jarige constructielening gesteld aan International Campus Netherlands (IC-Group) voor de bouw van een duurzaam appartementencomplex naast het Lelylaan treinstation in Amsterdam West. Het complex zal bestaan uit 869 woningen en studio’s waarvan 590 studentenwoningen die worden verhuurd door studentenhuisvester DUWO en 279 woningen voor ‘young professionals’.

Het project voorziet niet alleen in de sterke vraag naar studentenhuisvesting en woonruimte in Amsterdam maar kent ook een aanzienlijke duurzaamheids-component.

Bij dit project heeft de ontwikkelaar zich naast de reductie van de CO2-uitstoot in het bijzonder gericht op het optimaliseren van de woonlasten. Een specifiek ontworpen leidingensysteem met individuele bemetering voor de gebruikers heeft een zeer positief effect op de energierekening van de bewoners.

Het project Lelylaan wordt aangesloten op de stadsverwarming van Westpoort Warmte en maakt gebruik van LED verlichting in de publieke ruimtes.

In het project Lelylaan van de IC-Group wordt zodoende niet alleen een zo laag mogelijke Energieprestatiecoëfficiënt (EPC-waarde) nagestreefd, de aansluiting op het warmtenet past ook geheel binnen de Duurzaamheidsagenda van de gemeente Amsterdam.