Ruim €500 miljoen aangevraagd voor overbruggingsfinanciering

Sinds de openstelling op 29 april hebben ruim duizend startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een aanvraag ingediend voor een Corona-OverbruggingsLening (COL) of het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS). Deze bedrijven zijn samen goed voor de werkgelegenheid van bijna 12.000 fte. De bedrijven vragen in totaal meer dan €500 miljoen aan via een van beide faciliteiten.

 

De nood is hoog bij startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers

Het kabinet heeft in eerste instantie €100 miljoen uitgetrokken voor de Corona-OverbruggingsLening (COL). Ruim 1.000 bedrijven vroegen in één week tijd €385 miljoen aan via de COL. Een bedrag dat zelfs de verwachting overtreft van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) die deze regeling uitvoeren. Verreweg de meeste aanvragen komen van bedrijven uit provincie Noord-Holland. Van de in totaal 1.004 aanvragen komen er 337 uit Noord-Holland met een totaal aangevraagde waarde van rond de 140 miljoen euro.

Invest-NL trekt voor het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS) €100 miljoen uit. Voor TOPSS aanvragen hanteert Invest-NL een ondergrens van €2 miljoen. In de eerste week kwamen bij Invest-NL 21 aanvragen terecht. De totale financieringsbehoefte van deze aanvragen bedraagt ruim €130 miljoen. Invest-NL moet deze aanvragen nog inhoudelijk beoordelen en zal bij een positieve beoordeling maximaal 50% van de financiering voor rekening nemen.

Rinke Zonneveld (directeur InnovationQuarter) namens de ROM’s: “Op basis van onderzoek hadden we ingeschat dat er minimaal €350 miljoen nodig zou zijn om startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers door deze crisis te helpen. Het budget van €100 miljoen was daartoe een eerste aanzet. Dat het aangevraagde bedrag voor de COL nu al bijna 4 keer zo groot is geeft aan dat de nood bij innovatief NL hoog is. Een grove inschatting op basis van de eerste beoordelingen is dat circa 50-60% van de aanvragen zal worden toegekend en dat dankzij de cofinanciering die we vragen van aandeelhouders zo’n 35-40% van het totaal gevraagde bedrag nodig zal zijn voor de aanvragen tot nu toe. Dat zou betekenen dat de €100 miljoen al “op” is op basis van de aanvragen in de eerste week.”

Nils Beers, CEO Techleap.nl: “Deze enorme vraag bevestigt het beeld van omvang en urgentie die nodig is om deze innovatieve bedrijven in leven te houden. Middels de centrale portal zullen we aanvragen blijven faciliteren en monitoren, de data hieruit wordt ook gebruikt om continu te evalueren of de huidige maatregelen voldoende zijn.”

Smit Composite

Smit Composite BV uit Purmerend is een van de eerste bedrijven in Noord-Holland die de COL lening inmiddels toegekend heeft gekregen. Het bedrijf is een belangrijke speler op het gebied van 3D-S Composiet Putrenovatie en composiet rioolputdeksels. Nico Smit, een van de twee directeuren van Smit Composite is blij met de toekenning: “Het eerste waar we tegenaan liepen bij de start van de coronacrisis was dat we extra beschermingsmiddelen moesten gebruiken voor de veiligheid van onze mensen; het coronavirus was in het afvalwater aangetoond. Aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen en aanvullende adembescherming bracht extra kosten met zich mee. Vervolgens ging een grote opdracht van Shell dit jaar niet door terwijl we daar net een heel team voor hadden samengesteld en opgeleid. Opdrachtgevers waren door het thuiswerken moeilijker bereikbaar en beslissingen rond het geven van opdrachten voor de putrenovatie worden vooruit geschoven. Met de lening kan de periode worden overbrugd tot opdrachten alsnog doorgang vinden.”

Noord-Holland

Noord-Holland heeft de meeste aanvragen voor de innovatieve overbruggingsregeling en blijkt mede door de stad Amsterdam een provincie te zijn waar de meeste innovatieve ondernemers gevestigd zitten. De resultaten in Noord-Holland springen ook in het oog, vanwege de lage graad van automatische afwijzingen door het landelijke portal van Techleap. Noord-Holland denkt een tekort te hebben als de oorspronkelijke verdeling van gelden tussen de provincies blijft gehandhaafd.

Over COL & TOPSS

De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door Covid-19. Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Op verzoek van EZK verstrekken de ROM’s overbruggingsleningen tussen de €50.000,- en €2 miljoen.

Invest-NL wil met TOPSS de beschikbaarheid van risicokapitaal voor innovatieve start- en scaleups waarborgen. TOPSS aanvragen kennen een ondergrens van €2 miljoen. De TOPSS financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening en gebeurt altijd met betrokkenheid van andere professionele investeerders.

Meer informatie is te vinden op:

Corona-OverbruggingsLening 

Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups