e3 partners – impact & rendement

Onze missie is om duurzame businessmodellen te ondersteunen door middel van risicodragende leningen en investeringen.

 

e3 partners is van mening dat de mens de komende 20-30 jaar haar energie en grondstoffenverbruik drastisch moet gaan veranderen.

 

De noodzakelijke transitie biedt veel kansen voor ondernemers en investeerders. Dit geldt zowel voor partijen die zich richten op nieuwe technologieën, als partijen die bestaande technologieën toepassen.

Veel duurzaamheidsprojecten karakteriseren zich door een relatief laag technologisch risico, voorspelbare kasstromen en lange terugverdientijden. De afgelopen jaren komt er steeds meer “senior” financiering op de markt voor dit soort projecten. De senior financiers hebben behoefte aan specialisten zoals e3 partners voor het risicodragende deel van de financiering.

 

Naar de mening van e3 partners is het voor duurzame businessmodellen vereist dat de ondernemers gedreven zijn en betrokkenheid tonen. Daarnaast vinden wij het van belang dat er een duidelijke en onderbouwde visie ten aanzien van de te realiseren impact is. Impact en rendement komen uiteindelijk tot stand tijdens de executie fase. e3 partners heeft de (internationale) ervaring, duurzaamheidskennis en betrokkenheid om als (financiële) partner de ondernemers en managers succesvol te laten zijn.