e3 partners – Investeerders met een missie

e3 partners is een investeringsmaatschappij met de focus op duurzame energie, energiebesparing en regionale ontwikkeling.

 

Missie
Onze missie is om met onze kennis en ervaring van venture capital en projectfinanciering duurzame regionale ontwikkeling te ondersteunen door middel van risicodragende investeringen en leningen.

 

Wij faciliteren de allocatie van kapitaal in markten die wij goed kennen en beseffen dat duurzame regionale ontwikkeling een lange termijn visie en betrokkenheid vereist van zowel de investeerder als de beheerder.

 

Visie
Kort samengevat zijn er naar onze mening een aantal kritische factoren om succesvol impact investing toe te passen in de markt voor verduurzaming en energietransitie:

 

  • Oog voor relevante details van de business case;
  • Onafhankelijkheid ten aanzien van ontwikkelaars en financiers;
  • Kennis van zaken; Dit gaat verder dan kennis en ervaring op het gebied van transactiestructuren.

Bij e3 wordt dit aangevuld door samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen (o.a. ECN, TU Delft) en samenwerking met technologie specialisten; en daadkracht; het is niet vanzelfsprekend dat de kennis om projecten te structureren ook daadwerkelijk tot een ‘financial close’ leiden.

 

Het is de visie van e3 dat met de komst van duurzame energie er een flink aantal kleine energieleveranciers bij zullen komen. Dit zijn vaak ontwikkelaars van decentrale duurzame energieopwekkingprojecten. Een meer decentrale opwek van elektriciteit vergt aanpassing op het gebied van transmissie, zowel in capaciteit (grensoverschrijdend) als in slimmere netwerken. Vooral door de groei van opwekcapaciteit van wind en zon zal de vraag naar energieopslag een belangrijke rol gaan spelen. Al deze noodzakelijke aanpassingen vragen om de beschikbaarstelling van kapitaal.

 

Veel duurzaamheidsprojecten karakteriseren zich door relatief laag technologisch risico, stabiele- voorspelbare cash flow en lange terugverdientijden. Desondanks is er een schrijnend tekort aan beschikbaarheid van financiering in de bouwfase en beschikbaarheid van “lang” geld.